ماموریت ما

معرفی فرصت‌ها، ایده‌ها و بینش‌های جدید برای توسعه کسب‌و‌کارهای کارآفرینانه رهبری شده توسط زنان با ترکیب اطلاعات متفاوت

هرچند نیمی از کره زمین را زنان تشکیل می‌دهند اما همچنان بازارهای کار و سهم‌های کارآفرینانه در آن به این نسبت نیست و حتی روی کاغذ اوضاع بهتر نمی‌شود. جهان فعلی به طرز ناامیدانه‌ای، فضاهای مردانه را جدی‌تر می‌گیرد حال آنکه پژوهش‌ها نشان می‌دهد زنان نه تنها در حیطه کارآفرینی با هر تعریفی عقب‌تر نایستاده اند بلکه می‌توانند با سرعت‌های بالاتر و عملکردهای دقیقتری رشد کنند.

متاسفانه در حال حاضر همه چیز با ساختاری مردانه توسعه می‌یابد و زنان نیز برای ورود به جهانی کسب‌و‌کارهای بویژه نوآورنه باید در همان چهارچوب قرار گیرند. سهم اندک‌تر از سرمایه گذاری‌های خطر پذیر و بالطبع سهم کمتر اطلاعات شامل معرفی آن‌ها از چنین مفهومی است. در تعریف چنین سهمی، موضوع برتری یا حتی برابری نیست. بلکه موضوع چرخه ای است که به صورت معیوب دنبال شده تا جایی که به هنجاری اجتماعی و شیوه ای از نگرش تبدیل شده است که خود مخاطبانش باید در شکستن آن، هم مسیر باشند.

در ایران تعداد بسیار زیادی از کارآفرینان موفق در سطوح مختلف وجود دارند که کمتر دیده شده‌اند. از سیستان و بلوچستان، خراسانات، کرمانشاه، تبریز تا خوزستان که همگی می‌توانند الگویی برای سایر افراد و فعال شدن پتانسیلی جدید در بازار امروز کشور باشند.

ومنلو تلاش دارد، پایگاهی برای دیده شدن زنان کارآفرین و از سوی دیگر توسعه اندیشه‌ها، نگرش‌ها و پارادایم‌های ذهنی در جهت یافتن نقطه‌ای جدید،‌ توسعه کسب و کار فعلی و یا راهنمایی دیگر زنان علاقه‌مند به مسیرهای کسب‌و‌کار کارآفرینانه است.

Womenlo در کلمه اختصاری از Women Leads On و به معنای «زنان پیش روی می‌کنند» است که ارزش بنیادین ما در این مسیر است. هر آنچه بتواند از منظر ما، جرقه‌ای در ذهن شکل دهد، در خروجی انتشارات ما قرار خواهد داشت. اما مطمئن خواهیم شد که هر مطلب ایده‌ای متفاوت را در خود جای داده است و یا دانستن آن کمکی به یافتن مسیری جدید خواهد کرد.

با هم و برای هم

همچنین ما تلاش می‌کنیم عمق بیشتری به مطالب بدهد و یا با دنباله دار کردن موضوعات، ردی قوی‌تر در دنبال کردن توسط ذهن مخاطبان را شکل دهد. این چالش ها مستلزم سرمایه گذاری طولانی مدت زمان و تلاش است. ما متعهد هستیم که بخشی از راه حل باشیم و بسیار خوشحال خواهیم شد که شما نیز در این تعهد، سهمی را داشته باشید. در صورتی که علاقه‌مند هستید می‌تواند از طریق «ارسال مطلب» این مسیر را دنبال کنید تا با نام خودتان، مطالب در اختیار سایر علاقه‌مندان قرار گیرد.

مسیر ما

ما اطلاعات متفاوت را با یکدیگر مرتبط می‌کنیم تا تأثیر آن‌ها را برای یافتن یک مسیر قابل قبول، تسریع کنیم.

© 2023. Powered with ♥ by Womenlo Media.